X
Het in 1903 geschonken cultusbeeld van de H. Expeditus, 1998. Foto A. Jacobs.