X
Vaandel van het zangkoor Don Bosco (1938) uit Lauradorp. Foto O. Thiers.