X
Zakheiligdom van Don Bosco als souvenir aan de bedevaart naar Lauradorp, in gesloten en in geopende stand. BiN-collectie.