X
'De jaarlijksche St. Jansprocessie heeft onder zeer groote belangstelling plaats gehad. De aankomst van de processie binnen Laren.' Uit Katholieke Illustratie, 27 juni 1928.