X
Processie met het beeld vanuit de parochiekerk naar de kapel, vooraf aan het beeld gaat het vaandel van het O.L. Vrouwe Gilde, 1998. Foto D. & B. Hoeks.