X
Het wapen op de gevel van het gemeentehuis.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.