X
Gildebroeders van het Onze Lieve Vrouwe Gilde steken in de kapel een kaarsje op.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.