X
De vaandeldrager voor de kapel.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.