X
Gildebroeders van het Onze Lieve Vrouwe Gilde in de kapel.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.