X
Close up van het Mariabeeldje tijdens de processie.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.