X
De vaandeldrager van het Sint Margaretha Gilde.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.