X
Gouden votiefroos, omstreeks 1995 na een genezing aan de Rosa Mystica geschonken.