X
Theca met Corneliusreliek (links), geplaatst in reliekhouder (rechts). Foto D. & B. Hoeks.