X
Schaal met devotiemedailles ten behoeve van de bedevaartgangers, 1997. Foto D. en B. Hoeks, Breda.