X
Votiefgeschenken aan O.L. Vrouw ter Eecken, bevestigd in de kapel in de periode 1945-1994. Foto D. en B. Hoeks, Breda.