X
Foto van de bedevaartkapel van O.L. Vrouw ter Eecken, 1997. Foto D. en B. Hoeks, Breda.