X
Close up van het beeld van O.L. Vrouw van de Kapelberg.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.