X
In kleine processie trekt pastoor A. Schutgens ter zegening door de Brigidastraat, 1955. Foto M.H. Scheepers, Maastricht.