X
Het interieur van de kerk omstreeks 1925, met geheel rechts het Marcoenaltaar.