X
'Hier bestaen sunte Eusebius den werden marteler sijn mirakelen'. Dit is de aanhef van de eerste pagina van het mirakelboek van St. Eusebius uit ca. 1450. Rijksarchief in Gelderland (hs. 191, f. 12r).