X
Het zilveren reliekschrijn van St. Eusebius, een borstbeeld uit de 15e-eeuw. Het voetstuk is in 1669 vervaardigd. Foto Gemeentearchief Arnhem.