X
Inzegening door pastoor A. Ruyloft op 27 mei 1995 van de herbouwde kapel en een replica van O.L. Vrouw van Hulsterloo, op de hoek van Veenstraat en Tybaertstraat te Nieuw-Namen, schuin tegenover de oorspronkelijk locatie.