X
Close up van de reliekhouder met reliek in het reliekschrijn.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.