X
Vanonder het praalgraf kan Gerlachzand (gemalen mergel) door bedevaartgangers worden meegenomen: een doos met zakjes, een schepje en veger en het offerblok zijn bij dit ritueel de belangrijkste instrumenten, 1999. Foto P.J. Margry