X
Kaart met de plaatsen van herkomst van de in de 13e-eeuwse miracula vermelde pelgrims naar Houthem. Tekening A. van der Kloot.