X
Kaart met daarop aangegeven Houten, Wulven en Schalkwijk; links onder de stad Vianen. Detail van de Nieuwe kaart van den Lande van Utrecht in 1696 door N. Visscher te Amsterdam uitgegeven.