X
De kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.