X
Interieur van de kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming tijdens de viering op de feestdag van de H. Cornelius. Rechts vooraan op het priesterkoor staat het Corneliusbeeld.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.