X
Beeld van de H. Cornelius. Het Corneliusbeeld is van gips en ongeveer 1.40 m. hoog. Maker en jaar zijn onbekend. Op de feestdag van de H. Cornelius (16 september) is het beeld te zien op het priesterkoor van de kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.