X
Na de mis wordt de reliek vereerd, 1997. Foto D. & B. Hoeks.