X
Devotieprentje van de H. Clemens, patroon in hopeloze zaken (1932). BiN-collectie.