X
De verering van het reliek van de H. Clemens.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.