X
Situatieschets van het dorp met kerk en kerkhof. Fragment uit Stratenatlas van Nederland (1985).