X
Het feest van O.L. Vrouw ter Nood op de laatste zondag in mei wordt, indien mogelijk, gevierd samen met de bisschop van Haarlem. Bedevaartmis met mgr. Zwartkruis in ca. 1979. Uit Bertrand, De Runxputte (1980).