X
Het cultusobject van Heiloo is het in 1909 door Mengelberg, op basis van oude gegevens, vervaardigde Mariabeeldje. Op deze ansichtkaart uit circa 1935 is het beeld door een stralenkrans omgeven en behangen met zilveren rozenkransen en andere votiefgeschenken van bedevaartgangers.