X
De kapel van de H. Nicasius, een van de Martelaren van Gorcum die werd opgehangen; rechts van het 'portret' is een kleine galg getekend, 1981. Foto P.J. Margry.