X
Affiche ter aankondiging van het Corneliusoctaaf in 1996. BiN-collectie