X
Het Corneliusbeeld in de Corneliuskapel in de jaren vijftig. Foto Achterberg, Heerlen.