X
Tijdens de viering van het Corneliusoctaaf in de kerk op 20 september 1998. Foto D. & B. Hoeks.