X
Op basis van bewaard gebleven bouwelementen van verschillende zuilen uit de voormalige Heilige Stede werd in 1988 op het Rokin, schuin tegenover de plaats van de voormalige kapel, een zuil met inscriptie heropgericht. Foto P.J. Margry.