X
Bedevaartprentje van Jacob Cornelisz van Oostsanen uit 1518. BiN-collectie.