X
Reliek van de H. Cunera, verworven in 1892, mogelijk uit of via de abdij van Heeswijk.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.