X
Links: De troon van Maria omstreeks 1874. Devotieprentje uit 1874. Brabantcollectie KU Brabant, Tilburg.