X
Beeld van de H. Quirinus vóór het woonhuis van Van Raemdonck, gemaakt door Van Raemsdoncks vriend de beeldhouwer Adrianus Remiëns.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.