X
Het Quirinusaltaar in de zijbeuk van de St. Quirinuskerk.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.