X
Reliek van de H. Quirinus, met waarschijnlijk enkele botdeeltjes. De parochie verwierf deze reliek in 1803. Het echtheidscerificaat, ook uit 1803, is nog aanwezig.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.