X
Close up van het reliëf met de afbeelding van de H. Quirinus boven de hoofdingang van de Quirinuskerk.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.