X
Waterton met daarop vastgemaakt een offerbus met de tekst 'Offer ter ere van de H. Quirinus', in 1998 weer in de kerk geplaatst. Foto D. & B. Hoeks.