X
Het 18e-eeuwse Quirinusbeeld tijdens de feestdag, juni 1998. Foto D. & B. Hoeks.