X
Het cultusbeeld Maria ter Weghe met kroontje en geofferde sieraden (ex-voto's). Foto 'De Kruijs', Gouda, ca. 1915.